writings

Singurătăţi

Singurătăţi

 

Singurătăţi apăsătoare

Te-ntuneci tot mai mult

 

Singurătăţi adâncitoare

Te sufoci sub povara lor

 

Singurătăţi halucinante

Nu te poţi duce la nimeni

Te răstrângi în tine

Adânc-adânc

 

Singurătăţi însingurate

De durere fără încetare

Nu-i nimeni să-nţeleagă

Nu-i nimeni în jur

 

Singurătăţi înfrigurate

Ca gerul cumplit de-afară

Din sufletul-iarnă

 

Singurătăţi dezlănţuitoare

Ca neaua ce se-aşterne albă-n

Toiul unei vieţi iremediabil negre

 

Singurătăţi devastatoare

Aştepţi cu moartea-n suflet

Aştepţi, dar nu mai vine…
Fiindcă nu-i nimeni

Şi nimic să te mai poată salva.

 

Singurătăţi strălucitoare

Sortite geniilor creatoare –

Cele mai frumoase solitudini

Pe pământ!

 

Singurătăţi ucigătoare

În voluptatea morţii

Te scufunzi.