writings

Celuilalt sine al meu

I

~ trecut ~

 

Infinitul

 

Acum o mie de ani

Noi doi – flăcări,

Sărut fără de timp,

Mister efervescent,

Sclipiri de eternitate,

Suflete îngemănate,

Fuziune irezistibilă,

Inevitabilă

În această noapte

Adâncă şi splendidă

În strălucirea ei ireală.

 

Îmbrăţişare intensă

Sub cerul violet,

În Egipet,

La piramide,

Flăcări gemene

Pierdute pentru totdeauna

În această lună plină,

Imensă, splendidă,

În strălucirea ei ireală.

 

Este un moment

La o mie de ani

 

Îmbrăţişează-mă etern

În acest paradis…

Pierdut…

Să ieşim din timp

Să ne croim cărare

Către infinit…

 

Iar infinitul ne va zâmbi.

 

(martie 2020)

 

II

~ prezent ~

 

Celuilalt sine al meu

 

În miez de cer

Sculptez un cântec,

O poezie…

Mai mult un strigăt

După tine…

 

În miez de viaţă

Ai muşcat raza,

Sufletul…

Mai mult ardoarea

Din mine…

 

În miez de-acum

Ne aflăm eu,

Tu…

Mai mult un sine

De atunci.

(2005)

 

III

~ viitor ~

 

Cu aripi

 

Drum în noapte

Drum în stele

În lumi ce mă duc

Spre tine.

Cu aripi frânte

Atât de greu mă-nghesui

Printre pietre.

Drum spre mine

Drum spre cel

Ce nu-mi dă drumul

În sufletul lui.

Cu aripi arse

În pacea zorilor

Zboru-mi port

Te caut de-atât!

E mai mult decât

Dragoste!

E o poveste fără nume

E o chemare fără glas

E-un strigăt ce ucide

O, înger!

Drum spre castelul tău,

Drum spre tine.

Pe zidurile lui

O eternitate te-aş veghea.

Pe tine,

Celălalt sine…

Al meu.

Drum în foc,

Drum în cenuşă.

De-mi vei da drumul

În inima ta,

Eu voi renaşte.

Şi-ntr-un târziu,

După o viaţă stinsă fără tine,

Cu aripi arse de durere

Şi renăscute din iubire,

Te-mpresur.

(aprilie 2004)